Produktai

Naujienų archyvas

Remonto ir priežiūros informacija

REMONTO IR PRIEŽIŪROS INFORMACIJA

 

Įvadinė informacija

Priekabos rutulinė sukabinimo spyna – detalė,  turinti svarbią reikšmę, užtikrinant eismo saugumą. Šių spynų patikimumas yra patikrintas įvairiais bandymais ir gamybos procese  atlikta kontrole. Todėl prašome atidžiai perskaityti šią instrukciją.

Sukabinimo spyna privalo turėti žymenį, kuriame nurodytas pagal 55R sertifikato numeris, gamintojo pavadinimas arba jo prekinis ženklas, klasė, maksimali strėlę veikianti horizontali jėga D kN, maksimali vertikali apkrova. Visos sukabinimo spynos, skirtos priekaboms, kurių bendroji masė iki 3500 kg yra žymimos B 50X. Parenkant priekabai sukabinimo spyną, reikia atkreipti dėmesį į tai, kad sukabinimo spynos galingumas nebūtų mažesnis už priekabos bendrąją masę. Taip pat reikia atkreipti dėmesį, kad sukabinimo spynos gali būti sukabinamos tik su automobilio prikabinimo įtaiso A50X klasės rutuliu, pagamintu pagal atitinkamus parametrus.

MONTAVIMAS

Sukabinimo spyna turi būti sumontuota taip, kad rutulinės apkabos centro aukštis, kai priekaba pilnai pakrauta ir jos grindys užima horizontalią padėtį, būtų 430 + 35 mm nuo kelio paviršiaus. Sukabinimo spynos gali būti montuojamos ant vamzdinių bei “V” formos grąžulų bei sukabinimo – stabdymo mechanizmų, kurių tvirtinimo kiaurymių išdėstymas ir skersmuo turi sutapti su sukabinimo spynos tvirtinimo skerspjūviu ir tvirtinimo kiaurymėmis. Tvirtinama atitinkamos stiprumo klasės varžtais ir savaime užsifiksuojančiomis veržlėmis, kurios užveržiamos naudojant dinamometrinį raktą, atitinkamu užveržimo momentu, kaip parodyta lentelėje.

 

Šiam tikslui varžtą ir veržlę galima naudoti tik vieną kartą. Kad veržlė geriau priglustų prie apvalios strėlės naudojama speciali figūrinė poveržlė. Nuvažiavus apie 1000 km. būtina patikrinti sukabinimo spynos tvirtinimo patikimumą. 

SUKABINIMO SPYNOS PARUOŠIMAS SUKABINIMUI IR ATKABINIMAS

  1.      Pakelti rankeną į viršų
  2.      Atlaužti rankeną į priekį iki užsifiksavimo. Šioje padėtyje rankena užsifiksuoja automatiškai ir spyna yra paruošta sukabinimui. Indikatorius yra  ženklo “X” zonoje. Žiūrėti 1 pav.

Sukabinimas įvyksta automatiškai, sukabinimo įtaiso rutuliui patekus į sukabinimo spynos lizdą.

Įsidėmėtini ženklai, esantys ant sukabinimo spynos korpuso kairėje pusėje.

         „x“  (raudonas) – sukabinimas neįvykęs. Žiūrėti 1 pav.

          “+” (žalias) – sukabinimas taisyklingas. Žiūrėti 2a pav.

  “-“ (raudonas) – sukabinimas nesaugus. Žiūrėti 2b pav. Eksploatuoti draudžiama, nes sukabinimo spyna arba sukabinimo įtaisorutulys yra susidėvėję.

                                                                                   

                                  1 pav.                                                                                                                         2 pav.

Atkabinant pakartoti 1 ir 2 veiksmus. Atkabinus sukabinimo spyną nuo rutulio ji vėl lieka paruošta sukabinimui.

Sukabinimo spynos ilgaamžiškumas priklauso nuo teisingos priežiūros. Reguliariai ar, kai sunkiai užsifiksuoja reikia sutepti sukabinimo rutulį ir visas besitrinančias sukabinimo spynos detales, kaip parodyta 3 pav. arba lipduke ant gaminio.

Sukabinimo spyna sukabinta su rutuliniu prikabinimo įtaisu vertikalioje plokštumoje turi pasisukti + 20° nuo horizontalios padėties ir sukiotis į šonus + 25°, kaip parodyta 4 pav.

                                                                  

                         3 pav.                                                                          4 pav.

Paviešinta 2022-08-01 2266

Menu